Firemné údaje

Obchodná firma: Robustech s. r. o.
Hlavná adresa: Prowazekova 3, 945 01 Komárno
Fakturačná adresa a sídlo spoločnosti: Hrnčiarska 2727 / 5, 945 01 Komárno
IČO: 44180705
DIČ: 2022625176
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Nitra, vložka číslo 22421/N
Štatutárni zástupca: Ing. Richard Magyarics
Bankové spojenie
Tatra banka, a.s. , Bratislava:
IBAN: SK53 1100 0000 0026 2820 2328, SWIFT (BIC) kód: TATRSKBX

KONTAKT

+421 918 626 662
 info@3dshop.shop